Privacy statement

 1. Privacy 
  Als u contact heeft met HMFC, legt HMFC een aantal gegevens van u vast. Hieronder leggen wij uit hoe wij met uw gegevens omgaan. Deze privacyverklaring geeft weer hoe HMFC uw persoonsgegevens verkrijgt, welke persoonsgegevens HMFC verwerkt, voor welke doeleinden en welke rechten u op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming kunt uitoefenen. Deze afspraken gelden voor alle klanten van HMFC en/of gebruikers van producten, diensten en websites van HMFC.
 1. Verkrijgen persoonsgegevens
  HMFC verkrijgt uw persoonsgegevens op de volgende manieren:
 • U verstrekt zelf telefonisch of per e-mail uw persoonsgegevens aan HMFC voor de uitvoering van de overeenkomst (de dienst).
 • U heeft uw persoonsgegevens ingevuld op een contact- of webformulier voor het inplannen van een afspraak.
 1. Doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens
  HMFC verwerkt uw persoonsgegevens voor uitvoering van de overeenkomst, marketingdoeleinden, verbetering van onze website en om u nog beter van dienst te kunnen zijn.

  HMFC verwerkt uw persoonsgegevens op grond van:

 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst (de door u afgenomen dienst);
 • de noodzakelijkheid van de verwerking van uw gegevens om te voldoen aan de wettelijke verplichting om 7 jaar lang onze administratie te bewaren;

In onderstaand schema zijn de persoonsgegevens beschreven die HMFC verwerkt en met welk doel.

Instantie

Doeleinden

Google

Voor het bijhouden van klikgedrag. Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren. Voor het inplannen van afspraken.

Exact

Voor het bijhouden van onze en uw administratie.

 1. Bewaartermijn
  Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wettelijke administratieplicht tot 7 jaar na de afronding van de dienst bewaard.

  Verder worden uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden verwerkt tot het moment dat u HMFC informeert dat u geen digitale berichten meer wenst te ontvangen en/of HMFC stopt met het versturen van nieuwsbrieven, digitale herinneringen voor onderhoudsbeurten of andere digitale mailings.

 1. Uw rechten
  Onderaan elke digitale mailing die u van HMFC ontvangt, kunt u altijd uw mailvoorkeuren wijzigen via de link ‘afmelden’ of ‘aanmelden’. Kortom, u kunt uw toestemming altijd intrekken.

  Daarnaast hebt u het recht HMFC te verzoeken om inzage te verlenen in uw persoonsgegevens en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, en/of te beperken, en/of uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen.

  Voor zover sprake is van het verwerken van uw persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking.

  Een dergelijk verzoek kunt u richten aan HMFC, Maarssenbroeksedijk 4, 3542 DN Utrecht, of info@hmfc.nl.

  Tenslotte heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens en derden
  HMFC deelt uw persoonsgegevens niet met derden als het gaat om commerciële doeleinden. HMFC (hier melden welke derde partijen we gebruiken, welke ggegevens worden gedeeld en dat er een verwerkersovereenkomst is zodat ze zelfde rechten waarborgen).
 1. De veiligheid van uw persoonsgegevens
  HMFC heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring
  HMFC behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen. Vanzelfsprekend blijven we daarbij binnen de grenzen van de privacyregelgeving. De meest recente versie van de privacyverklaring is beschikbaar op de website www.alphaventilatie.nl/privacy-statement. In geval van ingrijpende wijzigingen van deze privacyverklaring informeren we u over deze wijzigingen.
 1. Contact
  Als u vragen of opmerkingen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u zich richten tot HMFC, Maarssenbroeksedijk 4, 3542 DN Utrecht, of info@hmfc.nl.

Utrecht, 19 mei 2018